BABA İSHAK KİMDİR?

BABA İSHAK KİMDİR?

(?, Kefersud/Halep- 1240 Amasya) 13. yüzyılda Selçuklular devrinde peygamberlik savında bulunan Türkmen şeyhi. Horasanlı Baba İlyas'ın müritlerindendi. Anadolu'ya göçüp Amasya'ya yerleşti. Bir Müslüman şeyhinden çok, eski bir Türk şamanı kimliğinde göründü. Moğol istilâsıyla Anadolu'ya göç edenlerin durumlarından yararlanarak onları çevresinde topladı; keramet sahibi ve peygamber olduğuna inandırarak ayaklanmaya neden oldu. II. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında Amasya, Tokat, Sıvas, Çorum, Malatya dolaylarında çalışmalarını sürdürdü. Selçuklu Devleti'nin zaafından yararlanarak nüfuzunu genişletti. Baba İshak'ın başarısında, tarikatının henüz Şamanlığın etkisinde olan Müslüman Türkmenlerce benimsenmesinin ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntının da rolü oldu. Selçuklu hükümdarının Konya'yı terk etmesinden sonra, eylemlerini daha da yoğunlaştırarak, müritlerinin sayıca çoğalmasını sağladı. Baba Resul, İshak Baba sanıyla anılmaya başlandı. Sıvas'ı ele geçirip yağmaladı. II. Gıyasettin Keyhüsrev'in kuvvetlerince Amasya'da tutsak edilip öldürüldü. Müritleri, onun ölmediğine, göğe yükseldiğine inanarak ayaklanmayı sürdürdüler ve Konya üzerine yürüdüler. Frankların desteğindeki Selçuklu ordusunca Kırşehir yakınlarında yenilerek yok edildiler (1240).
tags baba ishak hakkında bilgi ile ilgili Gıyasettin Keyhüsrev hayatı
Sponsorlu Bağlantılar
materyaller.com tarafından sisteme eklenen bu içerik 1163 kez görüntülenmiş.

Aramanızla ilgili ilk harfi seçerek bilgilere ulaşabilirsiniz.

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri