ÜÇOKLAR NEDİR?

ÜÇOKLAR NEDİR?

Oğuzların sol koluna verilen ad. Oğuzlar, Bozoklar ve Üçoklar olarak ikiye ayrılırdı. Bozoklar, sağda; Üçoklar ise solda otururlardı. Oğuz Destanı'na göre Üçoklar, Oğuz Han'ın 6 oğlundan üç küçüğü olan Dağ Han, Deniz Han ve Gök Han ve bunların dörder oğullarından türemiştir. Buna karşılık sağda oturan Bozoklar, Gün Han, Ay Han ve Yıldız Han ile bunların yine dörder oğullarından çoğalmışlardır. Üçokların işareti ok, Bozoklarınki ise yaydır. Bozoklara göre daha alt düzeyde kabul edilirler. Orta Asya Oğuz Devleti'nde yöneticilerin daha çok Bozoklardan çıktığı, Batı'ya göç olayından sonra da üstünlüğün Üçoklara geçtiği görülmektedir.
tags üçoklar nedir hakkında bilgi
Sponsorlu Bağlantılar
Editör 2 tarafından sisteme eklenen bu içerik 3557 kez görüntülenmiş.

Aramanızla ilgili ilk harfi seçerek bilgilere ulaşabilirsiniz.

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri