Trablusgarp Savaşı (1911-1912) ve Balkan Savaşları (1912-1913)

http://www.notbak.com/dersnotlari/02/balkan-savaslari.jpg

TRABLUSGARP SAVAŞI (1911–1912)                                                      

- Osmanlı Devleti ile İtalya arasında yapılmıştır.

- Sebepleri; birliğini geç tamamlayan İtalya’nın sömürge arayışı, Avrupa devletlerinin İtalya’yı desteklemeleri.

- Osmanlı Devleti Derne, Tobruk ve Bingazi’de önemli başarılar kazandı (gönüllü subaylardan M. Kemal ve Enver Bey önemli başarılar kazandı).

- Trablusgarp Savaşı sürerken Balkan Savaşları patlak verdi. Bunun üzerine Osmanlı Devleti ile İtalya arasında Uşi Antlaşması yapıldı (15 Ekim 1912).

- Uşi Antlaşmasına göre; Trablusgarp ve Bingazi İtalya’ya bırakıldı, Oniki Ada Osmanlı Devleti’ne verildi, ancak Balkan Savaşları sonuna kadar İtalya’da kalacaktı.

NOT: Uşi Antlaşması ile Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki son toprak parçası olan Trablusgarp’ı (Libya) kaybetmiş oldu. Ege’deki Türk egemenliği sona erdi.

 

BALKAN SAVAŞLARI (1912–1913)

I. Balkan Savaşı (1912–1913)

- Osmanlı Devleti ile Yunanistan, Bulgaristan, Karadağ ve Sırbistan arasında yapıldı.

- Sebepleri; Balkan Devletlerinin Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda kalan son toprak parçalarını paylaşmak istemeleri, Milliyetçilik akımının Balkan milletleri üzerindeki etkileri, Rusya’nın Panislavizm politikası gereği Osmanlı Devleti’ni Balkanlardan atma isteği.

- Savaşı Osmanlı Devleti kaybetti. Osmanlı Devleti ile Balkan Devletleri arasında Londra Antlaşması yapıldı (1913).

 

II. Balkan Savaşı (1913)                                                                                                                                        

- II. Balkan Savaşında Yunanistan, Sırbistan ve Romanya birleşerek Bulgaristan’a savaş açtı.

- Sebepleri; I. Balkan Savaşı sonunda yapılan antlaşmada Bulgaristan’ın daha fazla toprak alması, Makedonya topraklarının paylaşılmasında Balkan devletlerinin anlaşamaması.

- Osmanlı Devleti Balkan Devletlerinin kendi aralarında yaptığı savaşı fırsat bilerek Edirne ve Kırklareli’yi geri aldı.

- Savaş sonunda Balkan Devletleri kendi aralarında Bükreş Antlaşmasını imzaladılar.

- Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında İstanbul Antlaşması, Yunanistan ile Atina Antlaşması yapıldı.

 

Balkan Savaşlarının Sonuçları

- Osmanlı Devleti Balkan topraklarının tamamına yakınını kaybetti (Batı Trakya, Makedonya, Ege Adaları elden çıktı).

- Balkanlardan Anadolu’ya göçler oldu.

- Yunanlılar Ege adalarını işgal ettiler.

- Balkanlardaki Türklerin durumu sorun oldu, bu sorun günümüze kadar devam etti (Batı Trakya Türk Sorunu).

- Arnavutluk bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı’dan ayrıldı.

 

NOT: Arnavutluk, Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda kaybettiği son toprak parçasıdır.

tags Balkan Savaşları 1912–1913 Sebepleri Sonuçları I. Balkan Savaşı (1912–1913) II. Balkan Savaşı (1913) Osmanlı Devleti sosyal bilgiler ders notu konu özeti çalışma notları Trablusgarp Savaşı (1911–1912)
dersimiz.com tarafından paylaşılan bu içerik 1460 kez görüntülenmiş.

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri