özellikleri ile ilgili ders notları, konu özetleri

Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri ve Özellikleri 1569 kez görüntülendi.
Türkiye'miz çok geniş bir ülkedir.Yurdumuzun doğal yapısı, iklim özellikleri her yerde aynı değildir.Bazı yerler dağlık, bazı yerler düzlüktür.Bazı yerler deniz kenarı, bazı yerler denizden uzaktır.Bazı yerle çok yağışlı, bazı yerler kuraktır. ...Devamı İçin Tıklayın
Koşma Nedir? 1390 kez görüntülendi.
11 heceli dörtlüklerden oluşan en yaygın şiir türüdür koşma. Koşmanın Koşma, Türk Halk edebiyatında doğa, aşk, ölüm, ayrılık, yiğitlik, toplumsal olaylar gibi konuların işlendiği en sık kullanılan şiir türüdür....Devamı İçin Tıklayın
Basit Fiiller, Yalın Eylemler, Özellikleri 1341 kez görüntülendi.
Kök durumunda olan ya da yalnızca çekim eki alan eylemler biçimsel yönden basittir....Devamı İçin Tıklayın
Dilbilgisi Gövde, Gövdenin Özellikleri, Gövde Çeşitleri, Özellikleri 1283 kez görüntülendi.
Yapım eki alan sözcüklere gövde denir. Yapım eki bir sözcüğün köküne getirildiğinde o sözcüğü kök olmaktan çıkararak gövdeye dönüştürür.Yapım eki almış, TÜREMİŞ sözcüklerdir....Devamı İçin Tıklayın
İç Anadolu Bölgesi 1710 kez görüntülendi.
KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI Doğu Anadolu'dan sonra 2. büyük bölgemizdir. Anadolu Yarımadasının ortasında yer alır. G.Doğu Anadolu Bölgesi hariç her bölgeyle komşudur. Alanı 163.057 Km2'dir. Ülkemizin % 20'sini kaplar....Devamı İçin Tıklayın
Marmara Bölgesi 1458 kez görüntülendi.
KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI Ülkemizin kuzey-batısında yer alır. Bulgaristan, Yunanistan, Karadeniz, Marmara ve Ege Denizleri, Karadeniz, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri ile komşudur....Devamı İçin Tıklayın
Ege Bölgesi 1337 kez görüntülendi.
KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin batısında Ege Denizi kıyılarınca uzanan bölge, Marmara Bölgesi, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleriyle ve Ege Denizi ve Ege Adaları ile komşudur.Gerçek alanı olan 93.139 Km2 ile Türkiye topraklarının %10.1'ini kaplar....Devamı İçin Tıklayın
Karadeniz Bölgesi 1436 kez görüntülendi.
KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Yurdumuzun kuzeyinde, Sakarya'nın doğusundan Gürcistan'a kadar Karadeniz'e paralel olarak bir şerit gibi uzanır. Gürcistan, D. Anadolu, İç Anadolu ve Marmara Bölgeleriyle ve adını aldığı deniz ile komşudur....Devamı İçin Tıklayın
Akdeniz Bölgesi 1403 kez görüntülendi.
KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs Adası ve Akdeniz ile komşudur. Gerçek Alanı 122.927 Km2'dir. Ülkemizin % 15'ini kaplar ve Alan bakımından 5.sırada yer alır....Devamı İçin Tıklayın
Doğu Anadolu Bölgesi 1312 kez görüntülendi.
KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin doğusunda yer alan bölge kabaca üçgene benzer. Marmara ve Ege Bölgeleri hariç her bölge ile komşudur. Suriye hariç bütün doğu komşularımızla sınırı vardır....Devamı İçin Tıklayın
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 1362 kez görüntülendi.
KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI : Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle komşudur....Devamı İçin Tıklayın
Maddenin Halleri ve özellikleri 1860 kez görüntülendi.
MADDELENİN HALLERİ : Tüm maddeler atom ya da moleküllerden oluşur ve bu taneciklerin durumuna göre madde katı sıvı ve gaz halde bulunabilir.Bu hallere ise FİZİKSEL HALLER denir.Tahta blok,kitap,kurşun kalem,demir sopa gibi maddeler katı maddelere örnek verilir.Katı maddelerin özellikleri...Devamı İçin Tıklayın
İsim ve Sıfat Tamlamaları 2175 kez görüntülendi.
TAMLAMALAR : İsmin veya sıfatın başka bir isim tarafından tamamlanmasıyla oluşan söz gruplardır. A) Sıfat Tamlaması B) İsim Tamlaması...Devamı İçin Tıklayın
Organizma ve Çevre 1727 kez görüntülendi.
Organizmanın çevreyle ilişkileri, çevredeki uyarıcıların duyu organları yoluyla beyine uyarım göndermesiyle gerçekleşir. Organizma, her zaman çevreden gelen uyarımlara uyum sağlama eğilimindedir....Devamı İçin Tıklayın
Sosyolojinin Alanı (Konusu-Özellikleri) 1806 kez görüntülendi.
Sosyolojinin konusu "toplum"dur. Toplumsal olayları bilimsel ilkelere göre sebep - sonuç ilişkisinde inceleyerek genellemelere (toplumsal yasalara) ulaşır. Sosyolojinin pozitif bilim olarak kurulmasında,...Devamı İçin Tıklayın
Toplumsal Kurumlar 2 (Sosyoloji) 1834 kez görüntülendi.
TOPLUMSAL KURUMLAR : Toplumsal Kurum: Bir toplumda örgütlenmiş, göreli bir bütün oluşturan, düşünceler, davranışlar, değerler, normlar ve maddi öğelerdir. Toplumsal kurumların, değerler, normlar, davranış kalıpları yönü ile soyut ve bina, tesis, örgüt, grup yönüyle de somut olarak iki boyutu vardır....Devamı İçin Tıklayın
Bilim Felsefesi 1612 kez görüntülendi.
Bilim felsefesi, bilimle ilgili sorular sorarak, bilim üzerine felsefe yapar. Bilimin yapısını, doğasını, bilimsel kuramlarla gerçeklik arasındaki ilişkiyi ve bilimde yöntem problemini ele alır....Devamı İçin Tıklayın
Toplumsal Kurumlar 1 (Sosyoloji) 1824 kez görüntülendi.
Toplumdaki ortak ve temel ihtiyaçların (beslenme, barınma, korunma gibi) giderilmesine yönelik sosyal ilişkilerin ortaya koyduğu yerleşmiş davranış kalıplarının bütünlüğü temel toplumsal kurumları ortaya koyar....Devamı İçin Tıklayın
Toplumsal İlişkiler (Sosyoloji) 1633 kez görüntülendi.
TOPLUMSAL İLİŞKİLER: İnsanlar ve gruplar arası kurulan etkileşime toplumsal ilişki denir. Toplumsal ilişkiler esnasında karşılıklı etkileşim sonucu ortaklaşa yapılan davranış kalıpları oluşur. İnsanlar arasında düzenli olarak yinelenen ve beklenen hareketler davranış kalıplarını oluşturur. Örneğin görgü kuralları...Devamı İçin Tıklayın
Toplumsal Gruplar (Sosyoloji) 1444 kez görüntülendi.
TOPLUMSAL GRUPLAR: Bireylerin bir amaç doğrultusunda karşılıklı etkileşimde bunmasıyla gruplar gerçekleşir. Grubun özellikleri: 1)grup etkileşimde bulunan insanlardan oluşur, 2)grup bireyleri birer statü ve role sahiptirler, 3)grup içi normlara uyulur, 4)iş bölümü vardır, 5)göreli bir sürekliliğe sahip...Devamı İçin Tıklayın
Kültürün Tanımı, Özellikleri, Kültürel Kavramlar 2 (Sosyoloji) 1610 kez görüntülendi.
Kısa ve özlü ifadesiyle kültür, bir toplumun kendine özgü yaşama tarzını ifade eder. Yaşama tarzı içindeki davranış, düşünüş tarzı, alışkanlıklar, ahlâk, inanç, sanat, bilgi, hukuk, töre vs. o toplumun kültür bütünlüğünü oluşturur....Devamı İçin Tıklayın
Kültürün Tanımı, Özellikleri, Kültürel Kavramlar 1 (Sosyoloji) 1336 kez görüntülendi.
Kültür: İnsanların toplumsal yaşam içinde tarih boyunca ürettikleri bütün maddi ve manevi değerlerin hepsini dile getirir. Kültür maddi ve manevi olarak ikiye ayrılır. Maddi kültür insanın doğa ile etkileşimi sonucu ürettiği her şeydir. Manevi kültür ise insanları birbirleri ile olan...Devamı İçin Tıklayın
Felsefeye Giriş 1465 kez görüntülendi.
Hayatta en önemli şey nedir? diye sorulsa açlığın sınırında olan bir kişi "yiyecek" der. Sıcaktan bunalan bir kişi "serinlik" der. Kendisini yalnız hisseden birisi, "başka insanlarla beraber olmak" der....Devamı İçin Tıklayın
Mevsimler Ve Özellikleri 1736 kez görüntülendi.
MEVSİMLER VE ÖZELLİKLERİ : Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli gün ortaya çıkar. Bu günler aynı zamanda mevsimlerin başlangıcıdır....Devamı İçin Tıklayın
Coğrafi Konum 1840 kez görüntülendi.
Herhangi bir yeri diğer yerlerden ayıran, sahip olduğu kendine has özelliklerin tümüne özel konum denir. Özel konum, insanları, çevreyi, ülkelerin ekonomik ve politik durumunu çok yönlü etkiler. Dünya üzerinde, özel konum etkisine...Devamı İçin Tıklayın

özellikleri ile ilgili 25 içerik görüntüleniyor

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri