4. Sınıflar İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Test Soruları

İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ 2. DÖNEM 2.YAZILISI

1. Aşağıdaki Davranışlardan Hangisi Temel Hakların Kullanılmasına Uygun Bir Davranış Olarak Gösterilemez?

A) Derste Bir Kişi Konuşurken Onun Sözünü Kesmeye Çalışmak

B) Anlaşmazlığa Düştüğümüz Kişi İle Konuşarak Sorunu Çözmeye Çalışmak

C) Arkadaşlarımızın Özel Eşyalarını Karıştırmamak

D) Hasta Olan Arkadaşımızın Hastaneye Götürülmesini Sağlamak

 

2. “Sınıfta Düşüncelerini Paylaşmasakta Herkes İstediğini Söylemekte Serbesttir” Böyle Düşünen Biri Neyi Savunuyordur?

A) Basın Özgürlüğü     B) Düşünce Özgürlüğü  C) Eğitim Hakkı      D) Din Ve Vicdan Özgürlüğü

 

3. Kişinin Başkalarına Zarar Vermeden Düşündüğünü Ve İstediğini Yapabilmesidir.

Yukarıda Verilen Tanım Hangi İnsani Değer İçin Söylenebilir?

A) Hoşgörü       B) Sorumluluk          C) Özgürlük         D) Adalet

 

4. "Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var" Atasözündeki El Sözcükleri İle Vurgulanmak İstenen Ne Olabilir?

A) Çalışmanın Önemi     B) İş Birliğinin Önemi          C) Sorumluluk Almak Gerektiği        D) Tek Kişinin Başarılı Olduğu

 

5. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Kabul Edilme Amacı Aşağıdakilerden Hangisidir?

A) Suç İşleyenleri Cezalandırmak               B) Barışı Sağlamak

C) Çocukların Okumasını Sağlamak          D) Dünya Çocuklarını Koruma Altına Almak

 

6. İnsanı Diğer Canlılardan Ayırt Eden En Temel Özelliği Sizce Nedir?

A- Su İhtiyacı      B-Yaşlanmak     C- Dinlenmek       D- Akıl Ve Vicdan Sahibi Olmak

 

7.Temel Haklar Kim Tarafından Güvence Altına Alınır?

A- Bireyin Kendisi          B- Ailesi     C-  Devleti     D- Öğretmeni

 

8. Bir Birey Davranışlarından Öncelikle Kime Karşı Sorumludur?

A-Annesine         B- Kendisine         C-  Babasına        D- Topluma

 

9. Bakıma Muhtaç Çocuklar Ülkemizde Hangi Kurum Tarafından Korunmaya Alınmaktadır?

A) Yeşilay    B) Kızılay       C) Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu       D) Yardım Sevenler Derneği

 

10.Aşağıdakilerden Hangisi İnsanı İnsan Yapan Değerlerden Biri Değildir?

A) Özgürlük    B) Kardeşlik      C) Dostluk     D) Bencillik

dersimiz.net

11.İnsanın;

I. Aklının Olması,  II. Düşünebilmesi, III. Yürüyebilmesi,

Gibi Yargılardan Hangisi Ya Da Hangileri İnsanı

Değerli Kılan Özellikler Arasında Söylenebilir?

A) Yalnız I                  B) I Ve II            C) Iı Ve III                D) I, II Ve III

 

12.İnsanları Diğer Canlılardan Ayıran En Temel Özelliklerden Biride Vicdan (Acıma) Duygusuna Sahip Olmaktır.” Buna Göre; Akıllı Olan Ama Vicdanı (Acıması) Olmayan Bir Kişi (Birey) Hangisini Daha Çok Yapar?

A. İnsanların Yararına Çalışır                           B. Yaşlılara Ve Engellilere Yardım Eder.

C. Fakir Ve Kimsesizlere Yardım Eder.           D. Çıkarı İçin Yalan Söyler

 

13.Çocukların Yararı Gözetilerek Oluşturulan Hakların Tamamına Ne Denir?

A- İnsan Hakları     B- Çocuk Hakları        C- Temel Haklar       D- Ödev

 

14-Aşağıdakilerden Hangisi İnsan Haklarından Birisi Değildir?

A) Beslenme       B)  Barınma      C) Giyinme     D)  Kanunlara Uymama

 

15.Hak Ve Özgürlüklerin Kullanımı İle İlgili Aşa­ğıda Verilenlerden Hangisi Yanlıştır?

A) Hak Ve Özgürlükler, Sorumluluk Bilinci Çerçevesinde Kullanılmalıdır.

B) Başkalarının Haklarını Çiğnemek Özgür­lük Değildir.

C) Bir Kişinin Hak Ve Özgürlüklerine Zarar Ge­lirse, O Kişi Yasal Yollara Başvurmalıdır.

D) Haklıysak Hakkımızı Almak İçin İstediği­miz Her Şeyi Yapabiliriz

 

16-Aşağıdakilerden Hangisi Çocuk Haklarından Birisidir?

A) Eğitim Hakkı.                                    C) Otomobil Kullanma Hakkı.

B) Bir İşte Çalıştırılma Hakkı.              D) Seçimlere Katılma Hakkı.

 

17.Vicdanın Da Sesini Dinleyerek Aklımızı Nerde Kullanırsak İyi Ve Doğru Davranış Olur?

A. Nefret-Zararlı     B. Çirkin-Yanlış      C. Zulüm-Düşmanlık        D. Adalet-Kardeşlik

 

18. Kötüden Kaynaklanan (Çirkin-Yanlış-Zararlı-Dengesiz Olan) Nefrete Giden, İnsani Değerler Olmayanlar Hangi Seçenektedir?

A) Sevgi – Saygı      B) Nefret – Ayrımcılık      C) Özgürlük – Barış        D) Yardımlaşma – Hoşgörü

 

19.Atalarımız Kurtuluş Savaşı’nda Düşmanlarla Neden Savaştı?

A) Para İçin   B) Dinlenmek İçin  C) Özgürlük Hakkı İçin  D) Haberleşme Hakkı İçin

 

20.  İnsan Aşağıda Verilenlerden Hangilerini Akıl Sayesinde Yapabilir, Bulabilir?

A) Soluk Alıp Verme               B) Doğru İle Yanlışı Ayırt Eder.

C) Sıcakta Terleme                D) Soğuk Havada Titreme

 

21. Sınıf Başkanlığına Aday Olan Bir Kişi Hangi Hakkını Kulanmıştır?

A) Seçme Hakkı        B) Seçilme Hakkı        C) Eğitim Hakkı         D) Yaşama Hakkı

 

22.Mahallemizde Meydana Gelen Trafik Kazasında Yaşlı Bir Amca Hayatını Kaybetmesi, Hangi Temel Hakla İlgilidir?

A) Seçme Hakkı         B) Mülkiyet Hakkı           C) Eğitim Hakkı         D) Yaşama Hakkı

 

23. “Ali Altı Yaşında Okula Başladı”. Ali Hangi Hakkını Kullanmaya Başlamıştır?

A)Okul Hakkı           B) Mülkiyet Hakkı             C)Eğitim Hakkı        D)Yaşama Hakkı

 

24.Bir İnsanın Kendine Tarla Almış Olması, Hangi Temel Hakkını Kullanmıştır?

A)Seyahat Hakkı          B) Mülkiyet Hakkı            C)Eğitim Hakkı           D)Seçilme Hakkı

 

25-Çocuğu Hasta Olduğunda İzin Alan Bir Çalışan Hangi Hakkını Kullanmış Olur?

A-) Yaşama Hakkı           B-) Çocuğuna Bakma       C-) Mazeret (İzin) Hakkı            D-) Mülkiyet Hakkı

 

26-Bir İşyerinde Çalışanlar Neyi Hak Eder?

A-) Yaşama Hakkı           B-) Sağlık Hakkı            C-) Eğitim Hakkı           D-) Ücret

 

27-Hasan’ın Olan Kalemini Kullanma Hakkı (Yetkisi) Kimindir?

A-)Mehmet   B-) Hasan    C-)Erol    D-) Erdal

 

28-Temel İnsan Hakları Hakkında Aşağıda Verilen Bilgilerden Hangisi Yanlıştır?

A) Temel İnsan Hakları Devredilebilir.

B) Temel İnsan Hakları Vazgeçilmezdir.

C) Temel İnsan Hakları Dokunulamazdır.

D) Temel İnsan Hakları Devlet Tarafından Güvence Altına Alınmıştır.

 

29. Aşağıdakilerden Hangisi İnsanı İnsan Yapan Değerlerden Biri Değildir?

A) Adalet           B) Paylaşma            C)Yardımlaşma               D) Kıskançlık

 

30- Aşağıdakilerden Hangisi Temel İnsan Hakları Arasında Yer Almaz?

A )Kişi Dokunulmazlığı Hakkı                 B) Sağlık Hakkı

C) İstediği Kadar Evlenme Hakkı          D) Eğitim Hakkı

 

31-Aşağıdaki Bilgilerden Hangisi Yanlıştır?

A)Çocukların Vergi Verme Ve Askere Gitme Sorumluluğu Yoktur.

B)Çocukların Ülke Yönetiminde Oy Kullanma Hakkı Yoktur.

C)Çocukların Para Kazanma Sorumlulukları Yoktur.

D)Çocukların Ders Dinleme Ve Okula Gitme Sorumlulukları Yoktur.

yazılısoruları.com

32-Temel İnsan Hakkı Olan “Yaşama Hakkı “ Ne Zaman Başlar?

A-İlkokula Başlayınca       B -Üniversiteyi Kazanınca      C-Doğduğumuzda            D) Anne Karnındayken

 

33-Aşağıda Belirtilen Sorumluluklardan Hangisi Çocuklara Ait Olabilir?

A) Askere Gitme  

B) Para Kazanarak Evin İhtiyaçlarını Karşılama

C) Ödevlerini Zamanında Yapma.

D) Vergi Verme

 

HER SORU 3 PUANDIR. / BAŞARILAR

Sponsor Bağlantılar:
MAHMUT BAHADIR UYAR tarafından paylaşılan bu içerik 2781 kez görüntülenmiş.
4. Sınıflar İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Test Soruları soru bankası soru sitesi indirmesiz sorular indirmeden sorular üyeliksiz çalışma soruları MAHMUT BAHADIR UYAR

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri