7. Sınıflar Türkçe dersi 2. dönem 2. yazılı sınav soruları ve cevapları

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

          Kendimi Türkçe ve etkili konuşma sanatına adadığım zaman, dikkatimi ilk çeken, insanımızın dil konusundaki duyarsızlık ve kayıtsızlığı oldu.

          Dilin insan toplulukları içinde çeşitli vazifeleri vardır:

          Dil, bir topluluğu oluşturan fertler  arasında anlaşmayı sağlayan bir iletişim sistemidir.O, insanların babalarının , dedelerinin, atalarının yüzyıllar boyunca elde ettiği tecrübeleri  muhafaza eder ve onları nesillerden nesillere aktarır. Dil sadece günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak için değil  ilmi , sanatı, edebiyatı, felsefeyi, fikri anlatmak içindir.

 

SORULAR

1. Parçaya göre dilin görevleri nelerdir?(ikisini yazınız.)(10p)

Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlar.Atalarımızın tecrübelerini gelecek nesillere aktarmamıza yardımcı olur.

 

2. Yazarımız ,Türk insanının dilimize karşı duyarsız olduğunu düşünüyor. Bu görüşe katılıyor musunuz , açıklayınız.(10p.)

Öğrenci  öznel  bir cevap verecek. Anlamlı  açıklayıcı dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun cümleler doğru kabul edilecektir.

 

3. Dil günlük hayatımızın dışında hangi alanlardaki ihtiyaçlarımızı karşılamak için gereklidir?(5p.)

Dil günlük hayattaki ihtiyaçlarımızı karşılamanın yanında ilim,sanat,felsefe,edebiyat  ve fikirleri anlatmak içindir.

 

4. Yazının 3.paragrafında yazar hangi düşünceyi geliştirme yoluna başvurmuştur?(5p.)

Yazar bu paragrafta tanımlamaya başvurmuştur.

 

5. “Bazı insanlar, yapısı itibari ile doyumsuzdur. Hep daha fazlasına sahip olma arzusuna sahiptir. Sürekli gelecek korkusu duyar. Mevcut ihtiyaçlarını karşıladığında bile geleceğe yönelik hesaplar içine girer ve biriktirmeye başlar.” Bu parçada özellikleri anlatılan kişiler için hangi deyim kullanılır?(5p.)

a) eli sıkı          b) cebi delik         c) eli uzun         d) gözü aç

 

6. Aşağıdaki cümleler ek fiilin hangi zamanı ile çekimlenmiştir? Karşılarındaki boşluğa yazınız. (10 p)

Cümleler Ek fiilin çekimlendiği zaman
Gelirsen görüşürüz. Geniş zamanın şartı
Dün tiyatroya gidecektim. Gelecek zamanın hikayesi
Her sabah uzun yürüyüşler yaparmış. Geniş zamanın rivayeti
En sevdiğim renk mavi. Ek fiilin geniş zamanı
Bahçedeki ağaç, ıhlamur ağacıymış. Ek fiilin duyulan geçmiş zamanı(Ek fiilin geçmiş zamanı)

 

7. Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini yapıları bakımından inceleyip yapı özelliklerini yandaki  boşluğa yazınız.(6p)

- Kadın çocuğun kulağına bir şeyler fısıldadı. ( türemiş )

- Bu manzara karşısında hepimiz donakaldık. ( birleşik )

- Susuz kalan ağaçlar yavaş yavaş sarardı.  ( türemiş )

- İşim olmadığı zamanlar sahilde gezerdim. ( basit )

- Bizim yaramaz nereye kayboldu?     ( birleşik )

- Çok yorulduğum için uyku gözümden akıyordu. ( birleşik )

 

8. Aşağıdaki cümleleri  uygun kutucuklara yerleştiriniz. (Sadece cümle numaralarını yazmanız yeterlidir.(10p))

1-Okul için alışverişe çıkmıştık. 2-Yapacağı işleri planlıyor.  3-Çok kitap okurdum eskiden. 4-Bugün hava çok güzel.

5-Artık çocuk değilim.

Birleşik zamanlı fiil: 1, 3

Basit zamanlı fiil: 2

Ek fiil almış isim: 4, 5

 

9. Aşağıdaki paragraftaki boşluklara uygun noktalama işaretlerini yerleştiriniz.(5p.)

Tembellik(,) bazı tehlikeleri içine barındırır(:) inançsızlık(,) azla yetinme () Bu sebepten tembellik insanın başına gelebilecek en kötü şeydir(.)

 

10. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz.Yanlış yazılanlar için (y) doğru yazılanlar için (D) yazınız.(5p.)

( Y ) Ablam geçen yıl Ankara Hukuk Fakültesi’ni kazandı.

) Merdivenler 2’şer 2’şer çıktı.

Y ) Sokakdan gelen gürültülerle uyandık. 

( D ) Arabadaki  kediye şefkatle yaklaştı.

( D ) On üç yaşındayken ona kocaman bir kütüphane yaptırmış.

dersimiz.com

11. Aşağıdakilerin hangisinde zaman ve anlam kayması vardır?(4p.)

a) İçeride sevdiklerine mektup yazıyor.          c) Program biter bitmez eve gideceğiz.

b) Bir sabah sessiz sedasız tatile çıktı.             d) Alışkanlıklarınız çocukluğunuzdan kalmış  olacak.

 

12. Aşağıdaki dizelerin hangisine neden-sonuç ilişkisi vardır?(5p)

a) Yaşlı bir kadın ağlar/Her sabah menekşelerin üstünde

b) Beni gözlerimden asın/Önce onlar gördü Süheyla’yı

c) Parmaklarıma siner tınısı/Gözüne perde çekilmiş yılların

d) Belki hayasız bir güne saplanırım/Bırakılmış gibi oluruna

 

13. Okuduğunuz bir kitabı tanıtan bir yazı yazınız. (20 p)

Değerlendirme

Başlık (2 p)

Kompozisyon bölümleri (3 p)

Yazım ve Noktalama (5 p)

Konuyu anlama, ifade yeteneği (10 p)

Sponsor Bağlantılar:
Editör tarafından paylaşılan bu içerik 496 kez görüntülenmiş.
7. Sınıflar Türkçe dersi 2. dönem 2. yazılı sınav soruları ve cevapları soru bankası soru sitesi indirmesiz sorular indirmeden sorular üyeliksiz çalışma soruları sınavlara hazırlık

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri