TASARIM VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENİ

TANIM

Eğitim kurum ve kuruluşlarında, öğrencilere ve yetişkinlere makinelerin tasarım ve çizimi ile ilgili meslek alanında eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmeninin öğrencilere hangi bilgi, beceri ve tutumları kazandıracağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programlarında (müfredat programı) belirtilmiştir.
Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmeni bu program çerçevesinde,
• Alanı ile ilgili dersler için günlük, haftalık ve yıllık eğitim planı yapar,
• Kendisine ayrılan ders saatinde temel teknik resim dersleri ile Makine Resim ve Konstrüksiyon dersleri verir,
• İşletmelerde uygulama eğitimi yapan öğrencileri işyerlerinde izler,
• Çevredeki sanayi kuruluşları ile işletmelerdeki gelişmeleri izler, eğitimle ilgili ihtiyaçları saptar, bunların eğitim programlarına yansıtmak için önerilerde bulunur,
• Öğrencilerin başarısını değerlendirir, başarıyı arttırıcı önlem alır,
• Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar.

KULLANILAN ALET VE
MALZEMELER

• Alanı ile ilgili meslek derslerinin müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defteri öğrenci iş takip formu,
• Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli yayınlar,
• Eğitim araçları (aydınger kağıdı, standart resim kağıtları)
• Çizim aletleri (cetvel, pergel, mikrometre kumpas vb)
• Çizim amaçlı geliştirilmiş bilgisayar programları (Auto cad, cad, Key vb)

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmeni olmak isteyenlerin, hem alanı
ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmeni olmak isteyenlerin,
• El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,
• Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip,
• İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
• Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
• İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
• Sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
• Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
• Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
• Tasarım ve çizim yeteneği olan,
• Dikkatli, titiz, detaylara önem veren, yaratıcı, girişimci kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

• Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenleri alanları ile ilgili derslik ve atölyelerde çalışır. Çalışmalarını çizim masalarında yürütürler. Çalışma ortamı temizdir.

• Çalışırken Okul idarecileri meslektaşlar ve öğretmenlerle iletişimde bulunur.

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitim üniversitelere bağlı Teknik Eğitim Fakültelerinde verilmekte iken bu bölüme artık öğrenci alınmamakta olup, eğitimle ilgili bilgiler eğitimin devam ettiği dönem için geçerlidir.

• Mesleğin Eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı Teknik Eğitim
• Fakültelerinin Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir.
• Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi,
• Mersin Üniversitesi Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi,
• Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi.
• Süleyman Demirel Üniversitesi. Teknik Eğitim Fakültesi.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ
KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için;
• Lise veya dengi okul mezunu olmak,
• Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği lisans programı için yeterli Sayısal-1 (SAY-1) puanı almak,
• Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Formunda Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği lisans programı ile ilgili en az bir lisans programını tercih etmek gerekir.

Ayrıca meslek liselerinin; Makine Ressamlığı, bölümünden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Endüstriyel Tasarım, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi Makine-Resim-Konkstrüksiyon, Mekatronik, Termik Santral Makineleri , Bilgisayar Destekli Makine, Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş sınavını kazandıkları taktirde Tasarım ve Konstrüksiyon öğretmenliği bölümüne dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince aşağıdaki dersleri
görürler.
Dönem: Genel Kimya, Tasarı Geometri, Fizik 1, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Matematik-1, Üretim Yöntemleri 1, Makine Resmi, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi1, Türk Dili 1, Yabancı Dil -1
2. Dönem: Okul Deneyimi-1, Matematik 2, Temel Bilgisayar Bilimleri, Üretim Yöntemleri 2, Makine Resmi 2, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2, Türk Dili 2, Yabancı Dil 2
3. Dönem: Gelişim ve Öğrenme, Statik, İstatistik, Bilgisayar Destekli Çizim Prog. 1, Matematik 3 (Denklemler) Malzeme Bilgisi
4. Dönem: Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Dinamik, Cisimlerin Dayanımı, Analitik Geometri, İşletme Ekonomisi, Bilgisayar Destekli Çizim Prog 2.
5. Dönem: Öğretim teknikleri ve Materyal Geliştirme, Makine Elemanları 1, Mekanizmalar, Makine Tasarımı 1, Seri Üretim Sistemleri Tasarımı 1, Akışkanlar Mekaniği, Bilgisayar Destekli Tasarım 1,
6. Dönem: Sınıf Yönetimi, Makine Elemanlar 2, Özel Öğretim Yöntemleri1, Makine Tasarımı 2, Seri Üretim Sistemleri Tasarımı 2 Termodinamik, Bilgisayar Destekli Tasarım 2
7. Dönem: Okul Deneyimi 2, Özel Öğrenim Yöntemleri 2, Makine Dinamiği Makine Tasarımı 3, Takım Tezgahları Tasarımı, Transport Tekniği, Bilgisayar Destekli İmalat .
8. Dönem: Rehberlik, Öğretmenlik Uygulaması, Gerilme Analizi, Kompozit Malzemelere Giriş, Makina Tasarımı 4, Hidrolik-Pnömatik, Üretimde Maliyet Hasabı, Mezuniyet Tezi.

Ayrıca Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar(Müzik-Resim) derslerini seçmeli olarak alırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarıyla tamamlayanlara Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği ‘Lisans Diploması’ ve ‘Teknik Öğretmen’ unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu bölümü bitirenler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ile teknik liselere ve mesleki eğitim merkezlerine Gemi Ressamlığı, Makine Ressamlığı ve Plastik Teknolojisi alanlarında görev yaparlar.
Makine Ressamlığı Öğretmeni olarak ihtiyaç ölçüsünde atanmakta ve çalışma olanağı bulabilmektedir.
Meslek Yüksek Okullarında alanları ile ilgili dersler vermek üzere
Öğretim görevlisi olarak istihdam edilebilmektedir.
Kamu ve özel sektörde alanları ile ilgili teknik eleman olarak çalışabilmektedir.
Kendi işyerini kurabilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Kurum ve Kuruluşlarca sağlanılan burs olanaklarından Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı yüksek öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev alanlar, aylık maaşı ile birlikte yan ödeme ve ek ders ücreti alırlar. Göreve başlarken 8. derece 1. Kademesinden göreve başlarlar,
Görev yaptıkları meslek liselerindeki alanları ile ilgili döner sermayeden ayrıca yararlanabilirler.
Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce ”Eğitim ve Öğrenime Hazırlık Ödeneği” adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Mesleki ve teknik okullarda göreve başlayan teknik öğretmenler atölye şefi, laboratuar şefi, bölüm şefi ve müdür yardımcılığı görevine yükselebilirler.

Lisans eğitiminden sonra akademik kariyer yapabilirler. (yüksek lisans, araştırma görevlisi, doktora v.b.)
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

BENZER MESLEKLER

• Makine Resmi ve Konstrüksiyon Öğretmenliği,
• Model Öğretmenliği,
• Makine Mühendisliği.

EK BİLGİLER

YARARLANILAN KAYNAKLAR

• Meslek Elemanları,
• Bölüm Öğretim Elemanları,
• ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu-2010,
• 2008 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
• ÖSYM Meslek Yüksek Okulları İle Açık öğretim Ön Lisans
• programları Mezunlarının lisans Eğitimine Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzu (2008).
• 7.7.2009 tarih ve 80 sayılı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı
• Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

• İlgili eğitim kurumları,
• Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
• Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
• Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri
etiketler Tasarım Ve Konstrüksiyon Öğretmeni meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları
Editör tarafından sisteme eklenen bu içerik 4801 kez görüntülenmiş.Bu içerik hakkında toplam 0 yorum yazılmış.Bu içeriğe yorum yazmak isterseniz alttaki formu kullanabilirsiniz.
 

YAZILAN YORUMLAR

 

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri