TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSİ

TELEKOMÜNİKASYON  MÜHENDİSİ TANIM

Haberleşme sektöründe, bir noktadan birçok noktaya veya noktadan noktaya ağlar üzerinden, bilginin iletilmesi, işlenmesi depolanması ve kullanılması için gerekli olan sistemlerin analizini, tasarımını yapan, yazılım-donanım ortamında gerçekleştirilmesini sağlayan kişidir.

GÖREVLER

Telekomünikasyon Mühendislerinin çalışma alanları oldukça geniş olduğundan yapılacak işlerde çalışma alanına göre farklılıklar gösterebilmektedir. TV/Radyo iletişim teknolojileri, veri iletişim teknoloji ve sistemleri, telsiz sensor ağları, internet, genis bantlı iletisim, tümleşik haberleşme, ağlar (network), fiber optik, kablo TV, ses iletişimi, santraller, antenler, radyo link, mobil iletişimi, telsiz haberleşme, özel haberleşme, uydu haberleşme, radarlar ve sistemleri, mikrodalga elektroniği, konum belirleme ve yön bulma sistemleri belli başlı çalışma alanları olarak sayılabilir. Telekomünikasyon Mühendisleri yukarıda sayılan alanlara ilişkin;
• Sistem tasarımı ve gerçekleştirilmesi,
• Yazılım algoritmalarının geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi,
• İletişim standartlarının belirlenmesi ve kalite kontrolü,
• Ses, görüntü ve video işleme yazılım ve donanımlarının tasarımı, Gerçekleştirilmesi,
• Telefon şebekelerinin tasarımı ve gerçeklenmesi,
• Araştırma, geliştirme faaliyetlerinin yapılması,
• Telekomünikasyon sistemlerinin kurulması ve teknik destek verilmesi,
• Telekom sistemlerinin test ve performans değerlerinin ölçümü,
• Bu alandaki yenilikleri takip etmek ve oluşabilecek sorunları önceden raporlamak, çözüm bulmak,
• Yeni cihazların kurulumundan sonra teknik ekibe eğitim vermek
faaliyetlerinde bulunurlar. Bunun yanı sıra tüm bu faaliyetlerin yönetim kademesinde de bulunabilirler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
• Spektrum analizör, Vektor network analizor, Vektor signal analizor
• Spektral analiz cihazları, Sinyal üreteçleri, Protokol analizoru
• Sinyal işleme yazılım ve donanımı,
• Veri iletim hatları,
• Bilgisayar,
• Osiloskop,
• Multimetre.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Telekomünikasyon Mühendisi olmak isteyenlerin;
• Üst düzeyde sayısal düşünme ve işlem yapabilme yeteneği olan,
• Temel bilimlere (matematik, fizik) ilgili,
• Yabancı dil ilgisi (özellikle İngilizce) yüksek,
• Bir işi planlama ve uygulama yeteneğine sahip,
• Tasarım gücü kuvvetli,
• İleri görüşlü, yeniliklere açık, gelişme ve değişimleri takip eden, bu gelişmelere katkıda bulunabilen,
• Dikkatli, işine özen gösteren,
• Sorumluluk sahibi, kalite bilinci gelişmiş,
• Yaratıcı, zamanı iyi kullanabilen,
• Bireysel sorumluluk alabilen ve takım çalışmasına yatkın
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Uygulama alanına göre çalışma ortamında farklılıklar olmakla beraber, Telekomünikasyon Mühendisleri araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ofis ve laboratuar ortamında gerçekleştirirler. Bunun yanında üzerinde çalışılan konuya göre saha çalışması, çeşitli işyerlerinde ve santrallerde kurulum ve teknik destek çalışması yapabilirler.
Özellikle santral alanlarında sabit bir sıcaklık vardır.

Çalışmalarını tam zamanlı olarak sürdürmekle birlikte, proje bazında yapılan çalışmalarda vardiya sistemi ile de çalışabilirler. Duruma göre şehir içi veya şehir dışına seyahat etmek gerekebilir.

Çalışma esnasında diğer çalışanlar veya müşterilerle iletişim halindedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi ''Telekomünikasyon Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

• Matematik,
• Fizik,
• Yabancı Dil (İngilizce).

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

• Lise veya dengi okul mezunu olmak,
• Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) “Telekomünikasyon Mühendisliği” lisans programı için yeterli “MF-4” puan almak.
• Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Telekomünikasyon Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. (Kılavuz Tablo 3A)
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Lisans eğitiminin süresi 4 yıl olup, yabancı dil hazırlık eğitimi veren üniversitelerde (1 yılda İngilizce hazırlık sınıfı olmak üzere) toplam 5 yıldır
Eğitimin birinci yılında;
Matematik, Fizik, Lineer Cebir, Genel Kimya, İngilizce, Türkçe, Telekomünikasyon Mühendisliğine Giriş, Olasılık ve İstatistik, Int.Com.And Inf.Sys.
İkinci yılında:
Diferansiyel Denklemler, Seçime Bağlı Temel Bilim Dersi (TB), Elektrik Devre Temelleri (Türkçe+İngilizce), Malzeme, Int.Sci. And. Comp. Prog., Seçime Bağlı İnsan ve Toplum Bilimleri dersi, Elektromagnetik Alanlara Giriş, Elektroniğe Giriş (Türkçe+İngilizce), Analog İşaret İşleme, Veri Yapıları ve Yazılım Prensipleri, Seçime Bağlı Temel Bilim Dersi (TB), İngilizce.
Üçüncü yılında:
Sayısal İşaret İşleme, Sayısal Sistemlere Giriş (Türkçe+İngilizce), Kılavuzlanmış Dalgalar ve Alanlar (Türkçe+İngilizce), Elektronik Devreleri, Analog Haberleşme, Seçime Bağlı İnsan ve Toplum Bilimleri, Sayısal Sistem Laboratuvarı, Sayısal Haberleşme (Türkçe+İngilizce), Sayısal İşaret İşleme Laboratuvarı, Kontrol Sistemleri, Ekonomi, Elektronik Devreleri Laboratuvarı, Seçime bağlı Temel Mühendislik (E.H.M.B dışı).
Dördüncü yılında:
Temel Haberleşme Laboratuvarı, İnkılap Tarihi, 7. ve 8. yarı yıllarda seçime bağlı 4 tane meslek tasarım
dersleri verilmektedir.

Lisans programının ilk bir ya da bir buçuk yılında temel mühendislik dersleri, daha sonra yoğun olarak haberleşme ve işaret işleme konularında teori, tasarım ve laboratuvar içeren dersler verilmektedir. Program bilgisayar yazılım ve donanım temellerini içeren derslerle desteklenmektedir. Son sınıfta öğrencilere bitirme ödevi verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara üniversite tarafından “Telekomünikasyon Mühendisliği” lisans diploması ve “Telekomünikasyon Mühendisi” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Telekomünikasyon Mühendisleri çeşitli kamu ve özel sektör işyerlerinde telekomünikasyon sistemleri, işaret işleme ve enformasyon teknolojileri, bilgisayar alanlarında, sağlık sektöründe, otomotiv sektöründe çalışabilirler. GSM Firmaları (Türk Telekom, Turkcell, Avea, Vodafon vb.) Netaş, Siemens, TRT, Aselsan, Tübitak, sivil ve askeri devlet kuruluşlarında, internet servis sağlayıcılarında da çalışabilmektedirler.

Yurt dışsında çalışma imkanları da mevcuttur.

Ayrıca Telekomünikasyon Mühendisleri teknik bilgi ve donanımlarını yaratıcılıkları ve girişimcilikleriyle birleştirerek kendi işlerini kurabilirler.

Bilgi toplumuna geçişle birlikte, 21.yüzyıl başında hızla gelişen haberleşme teknolojileri alanı, hızlı - yüksek kalitede, daha etkin haber ve veri yollama isteğinin her geçen gün artmasına neden olmaktadır. Telekomünikasyon teknolojilerinin sosyal hayatın her alanına girmiş olması, bu mesleğin önümüzdeki yıllarda da gündemde olacağı ve yerini koruyacağını göstermektedir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler üniversitelerce belirlenen sürelerde staj yapmak zorunda olup, işletmeler çalıştırdıkları stajyer öğrencilere kendi ücret politikalarıyla tespit edilen miktarda ücret ödemektedir.

Ayrıca öğrenim süresince isteyen öğrencilere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce öğrenim ve harç kredisi verilmektedir.

Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç, ilk işe girişte asgari ücretin 2 ya da 3 katı tutarındadır. Daha sonra kişinin deneyimi ile niteliklerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Kamu sektöründe çalışanlar ise teknik hizmetler sınıfında göreve başlarlar. Yaklaşık olarak asgari ücretin 2-3 katı civarında ücret alırlar.
Kendi işini kuranların ortalama kazancı ise yaptıkları işe göre değişkenlik göstermektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Meslekte ilerleme kişinin değişen ve gelişen teknolojiyi çok iyi takip edebilmesine ve bu doğrultuda kendini sürekli yenilemesine, bunun yanında çok iyi yabancı dil bilmesine (özellikle ingilizce) bağlıdır.

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
Meslekte başarılı olanlar işletmelerde üst düzey yönetici olabilirler.

BENZER MESLEKLER

• Elektronik Mühendisi,
• Elektronik ve Haberleşme Mühendisi,
• Elektrik-Elektronik Mühendisi,
• Bilgisayar Mühendisi.

EK BİLGİLER

Eğitimin içeriği İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümüne aittir.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

• Meslek elemanları,
• İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi,
• Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi,
• Sabancı Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları, Telekomünikasyon Mühendisliği Programı öğretim üyesi,
• Telekomünikasyon Kurumu İstanbul Bölge Müdürü,
• ÖSYS Başvuru Kılavuzu-2010,
• OSYM, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu,
• Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

• İlgili eğitim kurumları,
• Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
• Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
• Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri
etiketler Telekomünikasyon Mühendisi meslekler meslek bilgileri meslekler hakkında açıklamalar en güzel meslekler bilinen meslekler meslekler ansiklopedisi Türk meslekler sözlüğü meslek araştırmaları bilgi bankası hakkında bilgiler meslek sözlüğü sevilen meslekler meslek özellikleri mesleklerin görevleri meslek aletleri meslekler için gerekli özellikler mesleklerin çalışma ortamı ve koşulları iş bulma olanakları
Editör tarafından sisteme eklenen bu içerik 5336 kez görüntülenmiş.Bu içerik hakkında toplam 0 yorum yazılmış.Bu içeriğe yorum yazmak isterseniz alttaki formu kullanabilirsiniz.
 

YAZILAN YORUMLAR

 

Copyright (c) Materyaller.Com Eğitim Materyalleri Eğitim Siteleri